fbpx

Detské krízové centrum  Náruč ( DKC Náruč), ktoré sa nachádza v Žiline – Zádubní, je pobytové zariadenie poskytujúce už od roku 2000 pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom v Žilinskom kraji. Zriaďovateľom je občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze. Kapacita centra je 22 miest. Klientmi sú najmä deti vo veku 3 -12 rokov, ktoré tu nachádzajú dočasnú starostlivosť po dobu nevyhnutnú na vyriešenie ich náročnej životnej situácie. Za viac ako 17 rokov svojej činnosti poskytlo bezpečie, útočisko a komplexnú starostlivosť takmer 600 deťom a 55 rodičom s deťmi.

Častou príčinou vyňatia detí z rodiny a ich umiestnenia do nášho krízového centra je zlyhanie funkčnosti rodiny vplyvom viacerých faktorov. Na nápravu situácie však nestačí iba poradenstvo rodičom a už vôbec nie samotný pobyt dieťaťa mimo rodiny. Potrebný je terapeutický prístup, ktorý sa sústreďuje na nadviazanie hlbšieho kontaktu s deťmi a ich rodičmi, porozumenie jadru problémov v rodinách a následnú pomoc zameranú na zlepšenie situácie v rodine. V Náruči sme preto realizovali nový program – Spoločné Rodinné Terapeutické Dni. Na 5 celodenných piatkových stretnutiach, ktoré sa konali v mesiacoch február až jún, sme sa spolu s deťmi a ich rodičmi učili, ako v rodine komunikovať či riešiť konfliktné a krízové situácie. Dve zo stretnutí boli venované vzdelávaniu  rodičov v téme potrieb detí. Taktiež sme si zažili, že zmysluplné trávenie spoločného voľného času vytvára v rodine pocit spolunáležitosti a dobrej atmosféry. Cieľom podporného programu je zlepšiť vzťahy v zapojených rodinách natoľko, aby sa deti mohli vrátiť zo starostlivosti DKC Náruč do  rodinného prostredia, ktoré im zaručuje bezpečie a zdravé medziľudské vzťahy.

Projekt „SPOLOČNÉ terapeutické DNI = SPOLOČNÁ bezpečná BUDUCNOSŤ“ podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí. Projekt nám pomohol odštartovať dobrý program, v ktorom chceme pokračovať aj v budúcnosti. Ďakujeme