fbpx

O sexuálnom násilí na deťoch sa ešte stále viac mlčí ako hovorí – na škodu obetí, ktoré tak naďalej ostávajú neviditeľné, bez ochrany a pomoci. PhDr. Jarka Majáková, ktorá ako odborná sociálna poradkyňa Náruče pracuje s obeťami násilia, sa roky venuje aj prevencii násilia páchaného na deťoch a v rodinách. Za jeden z najlepších preventívnych programov považuje program Kiko a ruka, vyvinutý a odporúčaný Radou Európy v rámci kampane Jedno z piatich.  Tento program je názornou ukážkou, ako možno prevenciu aj takej náročnej témy, akou sexuálne zneužívanie detí nepochybne je, robiť profesionálne, citlivo, bezpečne, s maximálnym ohľadom na vývinovú úroveň detí a so zapojením učiteľov aj rodičov. Veríme, že video pomôže odbúrať pochybnosti o tom, že prevencia je dôležitá a možno ju vykonávať aj pre tých najmenších.   Však posúďte sami:

Kiko a ruka: bezpečná prevencia sexuálneho zneužívania pre najmenších