fbpx

Podľa našej aktivity na našom Facebooku  by sa mohlo zdať, že v novembri sme v Náruči oddychovali. Opak je pravdou. Mali sme toho toľko, že sme nestíhali zaznamenávať. Robíme tak aspoň teraz v skratke:

  • Spoločne s Koalíciou pre deti sme odštartovali kampaň Počúvajme deti

Počúvajm hlas detí

 

  • Zúčastnili sme sa na tlačovej konferencii zvolanej Koalíciou pre deti pri príležitosti  25. výročia podpísania Dohovoru o právach dieťaťa

Na tlačovke k 25. výročiu Dohovoru

Na tlačovke 2

  • V rámci spoločného stretnutia Koalície pre deti a Prezidenta SR sme sa podieľali na predstavení Koalície, jej členov a hlavného poslania – byť hlasom detí

Koalícia u pána prezidenta

Koalícia u pána prezidenta 2

  • Zúčastnili sme sa Okrúhleho stola organizovaného Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktorý bol venovaný plneniu Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a kampani zameranej na scitlivovanie verejnosti voči násiliu na deťoch

 

  • Zúčastnili sme sa verejnej diskusie na tému násilia páchaného na deťoch, ktorá bola súčasťou premiérového premietania filmu „Priamy prenos“  z dielne režisérky a dokumentaristky Zuzany Piussi