Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

Oznámenie o konaní zbierky

Občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze vykonáva v čase od 1.3.2017 do 1.3. 2018 verejnú zbierku zaregistrovanú pod číslom 501-2017-002829. Zbierka bude vykonávaná na území mesta Čadca a jej účelom bude pomoc rodinám v kríze a podpora práce s deťmi.

Vopred ďakujem každému, kto sa k našej zbierke pridá!

 

zbierka rozhodnutie