fbpx
Deti, ktoré boli vystavené hrubým formám násilia, musia čeliť nielen priamym psychickým či fyzickým následkom, ale neraz aj sekundárnym traumám. Jednou z nich je nepochybne viktimizácia ako následok procesov sprevádzajúcich trestné konanie. Mnohí z nás si uvedomujú, že dieťa si zaslúži, aby bolo ušetrené akýchkoľvek nadbytočných záťaží. V tejto súvislosti sme v spolupráci s verejnou ochrankyňou práv zorganizovali, už po […]

Deti, ktoré boli vystavené hrubým formám násilia, musia čeliť nielen priamym psychickým či fyzickým následkom, ale neraz aj sekundárnym traumám. Jednou z nich je nepochybne viktimizácia ako následok procesov sprevádzajúcich trestné konanie. Mnohí z nás si uvedomujú, že dieťa si zaslúži, aby bolo ušetrené akýchkoľvek nadbytočných záťaží. V tejto súvislosti sme v spolupráci s verejnou ochrankyňou práv zorganizovali, už po druhý krát, okrúhly stôl s pracovným názvom „Detská obeť násilia v trestnom konaní“. V úzkom kruhu odborníkov z rezortov vnútra, spravodlivosti a sociálnoprávnej ochrany sme hľadali spôsoby a postupy, ako čo najbezpečnejšie a najbezbolestnejšie previesť dieťa trestným konaním a ponúknuť mu adekvátnu pomoc .

Viac o našom okrúhlom stole nájdete aj na:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/185347#994

alebo v sekcii

https://naruc.sk/o-nas/media/

Diskusia okolo okrúhleho stola priniesla viacero návrhov a podnetov, ktoré, ak sa ich podarí preniesť do praxe, majú potenciál uľahčiť deťom cestu od traumatizujúcej skúsenosti k návratu do normálneho života. V  júni plánujeme v tejto diskusii pokračovať pri ďalšom okrúhlom stole. Veríme, že na našej jesennej konferencii už budeme môcť predstaviť odbornej verejnosti konkrétne výstupy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)