Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

Kto môže byť profesionálnym rodičom

Profesionálnym rodičom sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov s ukončeným stredoškolským vzdelaním. Podmienkou je absolvovať kurz – prípravu na náhradné rodičovstvo. Zamestnanci krízového strediska, ktorí zabezpečujú starostlivosť o dieťa v profesionálnej rodine, musia splniť podmienky podľa § 53 ods. 9 a 10. Zákona č. 305/2005 Z.z. Manžel zamestnanca krízového strediska, ktorý zabezpečuje starostlivosť o dieťa vo svojom rodinnom prostredí, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa § 39 ods. 4. Zákona č. 305/2005 Z.z.