fbpx
Vaše meno (dobrovoľné)

Najväčším nebezpečenstvom pri komunikácii s páchateľmi CSA je nechať sa zviesť ich manipuláciou. Aké argumenty by mohol páchateľ použiť, aby Vás presvedčil, že k žiadnemu CSA nedošlo?

Stretli ste niekedy nejakého páchateľa CSA osobne? Zaregistrovali ste v jeho prístupe k Vám niektoré taktiky manipulácie? Alebo ste nejaké taktiky manipulácie zo strany páchateľov CSA zaregistrovali v prípade/prípadoch, o ktorých ste sa dopočuli / dočítali?

Mali ste niekedy podozrenie, že niekto je možno páchateľom CSA? Aké prvky správania sa danej osoby vo vás vzbudzovali podozrenie? S ohľadom na poznatky o groomingu, ktoré máte teraz, ako spätne vnímate podozrenie, ktoré ste vtedy mali?

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)