Kontakty E-poradňa
Asignácia 2% resp. 1% z daní

Prevencia

Násilie môže na deťoch zanechať veľmi hlboké stopy. Z výskumov vyplýva, že týranie a zneužívanie detí má závažné negatívne dopady na ich fyzické a duševné zdravie, pričom tieto môžu pretrvávať po celý ich život

Z tohto pohľadu najlepším spôsobom, ako obmedziť násilie na deťoch, je prevencia

V našej práci využívame tri základné prístupy k prevencii

  • Preventívne programy pre deti
  • Vzdelávanie profesionálov
  • Programy zamerané na posilnenie rodiny