fbpx

Child crisis centre

Residential center, where we provide comprehensive assistance and a temporary safe place for abused, mistreated and neglected children with nationwide activities

Viac

Child advocacy cetre

A team of specially trained staff provides psychological, social and legal assistance to abused and sexually abused children and their families

Viac

Counselling Centres for the victims of domestic violence

In our councelling centres we offer a variety of free of charge services that help victims move toward safe, violence-free lives

Viac

We have been helping abused children, women and families at risk of violence since 1997

We help children at risk of violence

Ohrozeným deťom a rodinám poskytujeme bezpečie a všestrannú odbornú pomoc pri zvládaní ich ťažkých životných situácií

We work with families at risk

Spolu s rodinami hľadáme spôsoby, ako prekonať problémy a vytvoriť bezpečný domov pre deti

We defend the rights and interests of children

Svoje skúsenosti využívame na formovanie systému ochrany detí založenom na úzkej spolupráci zainteresovaných inštitúcií

Viac
We educate professionals

Vzdelávame profesionálov pracujúcich s deťmi, aby identifikovali obete násilia a poskytovali im účinnú pomoc

We teach children how to protect themselves

Zneužívanie a týranie zanecháva vážne následky na  fyzickom a duševnom zdraví detí, preto je dôležité naučiť ich, ako sa voči nemu brániť

Viac
Professional families

V Detskom krízovom centre Náruč vytvárame prostredie, ktoré deťom poskytuje pocit istoty a bezpečia, pričom jedným z nástrojov je práca s deťmi v rámci našich profesionálnych rodín

Viac

Your financial support is important

Something about us in 2019

0

new clients

0

professional consultations

0

trainings for professionals

Priorities

Safety and support

Pomáhame deťom, ktoré v živote museli čeliť mnohým útrapám. Preto robíme všetko, čo je v našich silách, aby u nás našli bezpečné útočisko, vľúdne prijatie a kvalitnú starostlivosť

Professionalism

Sme si vedomí, že rozsah problémov detí a rodín ohrozených násilím si vyžadujú vysoko odborný prístup. Preto kladieme dôraz na profesionalitu, zanietenosť a osobnú zaangažovanosť našich pracovíkov.

Building parnerships

Sme presvedčení, že násilia páchané na deťoch a v rodinách je celospoločenský problém. Preto hľadéme spôsoby, ako do riešenia tohoto problému zapojiť čo naviac partnerov.

Partners

Child crisis center

naruc@naruc.sk
0948 578 053


Prípojná 56
010 03 Žilina – Zádubnie

Mapa

Child advocacy centre

dac@naruc.sk
0903 535 445


Vysokoškolákov 41/7
010 08 Žilina – Vlčince

Mapa

Counselling centre Cadca

poradnacadca@naruc.sk
0907 840 552


Potočná 2836
022 01 Čadca

Mapa

Counselling centre Zilina

poradnazilina@naruc.sk
0918 185 576


Mariánske námestie 190/15
010 01 Žilina

Mapa

Child crisis centre

Residential center, where we provide comprehensive assistance and a temporary safe place for abused, mistreated and neglected children with nationwide activities

Viac

Child advocacy cetre

A team of specially trained staff provides psychological, social and legal assistance to abused and sexually abused children and their families

Viac

Counselling Centres for the victims of domestic violence

In our counseling centres, we provide a wide range of free services aimed at solving complex life situations

Viac

We have been helping abused children, women and families at risk of violence since 1997

We help children at risk of violence

We provide vulnerable children and families with safety and comprehensive professional assistance in coping with their difficult life situations

We work with families at risk

Together with families, we are looking for ways to overcome problems and create a safe home for children

We defend the rights and interests of children

We use our experience to form a system of child protection based on close cooperation between the involved institutions

Viac
We educate professionals

We educate professionals working with children to identify victims of violence and provide them with effective assistance

We teach children how to protect themselves

Abuse and violence have serious consequences for the physical and mental health of children, so it is important to teach them how to defend themselves against it.

Viac
Professional families

At the Naruc Child Crisis Centre, we create an environment that provides children with a sense of security and safety, and one of the tools is working with children within our professional families.

Viac

Your financial support is important

Something about us in 2019

0

new clients

0

professional consultations

0

trainings for professionals

Priorities

Safety and support

We help children who have had to face many hardships in their lives. That is why we do everything in our power to find a safe place with us, a friendly welcome and quality care.

Professionalism

We are aware that the scale of the problems of children and families at risk of violence requires a highly professional approach. That is why we emphasize the professionalism, enthusiasm and personal commitment of our employees.

Building parnerships

We believe that violence against children and families is a societal problem. Therefore, we are looking for ways to involve as many partners as possible in solving this problem.

Partners

Child crisis center

naruc@naruc.sk
0948 578 053


Prípojná 56
010 03 Žilina – Zádubnie

Mapa

Child advocacy centre

dac@naruc.sk
0903 535 445


Vysokoškolákov 41/7
010 08 Žilina – Vlčince

Mapa

Counselling centre Cadca

poradnacadca@naruc.sk
0907 840 552


Potočná 2836
022 01 Čadca

Mapa

Counselling centre Zilina

poradnazilina@naruc.sk
0918 185 576


Mariánske námestie 190/15
010 01 Žilina

Mapa

Child crisis centre

Residential center, where we provide comprehensive assistance and a temporary safe place for abused, mistreated and neglected children with nationwide activities

Viac

Child advocacy cetre

A team of specially trained staff provides psychological, social and legal assistance to abused and sexually abused children and their families

Viac

Counselling Centres for the victims of domestic violence

In our counseling centres, we provide a wide range of free services aimed at solving complex life situations

Viac

We have been helping abused children, women and families at risk of violence since 1997

We help children at risk of violence

We provide vulnerable children and families with safety and comprehensive professional assistance in coping with their difficult life situations

We work with families at risk

Together with families, we are looking for ways to overcome problems and create a safe home for children

We defend the rights and interests of children

We use our experience to form a system of child protection based on close cooperation between the involved institutions

Viac
We educate professionals

We educate professionals working with children to identify victims of violence and provide them with effective assistance

We teach children how to protect themselves

Abuse and violence have serious consequences for the physical and mental health of children, so it is important to teach them how to defend themselves against it.

Viac
Professional families

At the Naruc Child Crisis Centre, we create an environment that provides children with a sense of security and safety, and one of the tools is working with children within our professional families.

Viac

Your financial support is important

Something about us in 2019

0

new clients

0

professional consultations

0

trainings for professionals

Priorities

Safety and support

We help children who have had to face many hardships in their lives. That is why we do everything in our power to find a safe place with us, a friendly welcome and quality care.

Professionalism

We are aware that the scale of the problems of children and families at risk of violence requires a highly professional approach. That is why we emphasize the professionalism, enthusiasm and personal commitment of our employees.

Building parnerships

We believe that violence against children and families is a societal problem. Therefore, we are looking for ways to involve as many partners as possible in solving this problem.

Partners

Child crisis center

naruc@naruc.sk
0948 578 053


Prípojná 56
010 03 Žilina – Zádubnie

Mapa

Child advocacy centre

dac@naruc.sk
0903 535 445


Vysokoškolákov 41/7
010 08 Žilina – Vlčince

Mapa

Counselling centre Cadca

poradnacadca@naruc.sk
0907 840 552


Potočná 2836
022 01 Čadca

Mapa

Counselling centre Zilina

poradnazilina@naruc.sk
0918 185 576


Mariánske námestie 190/15
010 01 Žilina

Mapa

Child crisis centre

Residential center, where we provide comprehensive assistance and a temporary safe place for abused, mistreated and neglected children with nationwide activities

Viac

Child advocacy cetre

A team of specially trained staff provides psychological, social and legal assistance to abused and sexually abused children and their families

Viac

Counselling Centres for the victims of domestic violence

In our counseling centres, we provide a wide range of free services aimed at solving complex life situations

Viac

We have been helping abused children, women and families at risk of violence since 1997

We help children at risk of violence

We provide vulnerable children and families with safety and comprehensive professional assistance in coping with their difficult life situations

We work with families at risk

Together with families, we are looking for ways to overcome problems and create a safe home for children

We defend the rights and interests of children

We use our experience to form a system of child protection based on close cooperation between the involved institutions

Viac
We educate professionals

We educate professionals working with children to identify victims of violence and provide them with effective assistance

We teach children how to protect themselves

Abuse and violence have serious consequences for the physical and mental health of children, so it is important to teach them how to defend themselves against it.

Viac
Professional families

At the Naruc Child Crisis Centre, we create an environment that provides children with a sense of security and safety, and one of the tools is working with children within our professional families.

Viac

Your financial support is important

Something about us in 2019

0

new clients

0

professional consultations

0

trainings for professionals

Priorities

Safety and support

We help children who have had to face many hardships in their lives. That is why we do everything in our power to find a safe place with us, a friendly welcome and quality care.

Professionalism

We are aware that the scale of the problems of children and families at risk of violence requires a highly professional approach. That is why we emphasize the professionalism, enthusiasm and personal commitment of our employees.

Building parnerships

We believe that violence against children and families is a societal problem. Therefore, we are looking for ways to involve as many partners as possible in solving this problem.

Partners

Child crisis center

naruc@naruc.sk
0948 578 053


Prípojná 56
010 03 Žilina – Zádubnie

Mapa

Child advocacy centre

dac@naruc.sk
0903 535 445


Vysokoškolákov 41/7
010 08 Žilina – Vlčince

Mapa

Counselling centre Cadca

poradnacadca@naruc.sk
0907 840 552


Potočná 2836
022 01 Čadca

Mapa

Counselling centre Zilina

poradnazilina@naruc.sk
0918 185 576


Mariánske námestie 190/15
010 01 Žilina

Mapa