fbpx
Výzva platná nielen 19. novembra

Deti potrebujú pre svoj zdravý vývin fyzické a emocionálne bezpečie. Život bez strachu,…

Programy zamerané na posilnenie rodiny

V našej práci sa podstatne častejšie ako iné organizácie pôsobiace
v pomáhajúcich…

Vzdelávanie profesionálov

Mnohí odborníci pracujúci s deťmi (učitelia, sociálni pracovníci,
psychológovia, lekári…

Preventívne programy pre deti

Prevencia patrí dlhodobo k našim kľúčovým programom. Jej cieľom je
včasná osveta,  v rámci…