fbpx
Keď dieťa potrebuje pomoc nás všetkých: videopríspevky z našej medzinárodnej konferencie

Dovoľte nám, aby sme s odstupom
času zaspomínali na medzinárodnú konferenciu, zameranú na…

BILANCUJEME: Ivan Leitman, výkonný riaditeľ

Vážení priatelia a partneri Náruče!

Sme práve v období, keď spracúvame
výročnú…

OZ Náruč: Detské obete násilia treba vypočuť čo najskôr

Vypočúvanie detských obetí násilia by sa podľa I. Leitmana malo konať v
špeciálnej výsluchovej…