fbpx
1. 1. 2019 spustilo naše občianske združenie v priestoroch Detského krízového centra Náruč v Žiline – Zádubní inovatívny špecializovaný pobytový program „Aby deti nemuseli odísť z rodiny“.  V rámci programu poskytujeme bezpečné útočisko ohrozeným deťom a zároveň podávame pomocnú a podpornú ruku ich rodičom, aby dokázali zaktivizovať svoje sily pri prekonávaní ťažkých, krízových životných situácií. Intenzívnou prácou s celou rodinou sa snažíme […]

1. 1. 2019 spustilo naše občianske združenie v priestoroch Detského krízového centra Náruč v Žiline – Zádubní inovatívny špecializovaný pobytový program „Aby deti nemuseli odísť z rodiny“.  V rámci programu poskytujeme bezpečné útočisko ohrozeným deťom a zároveň podávame pomocnú a podpornú ruku ich rodičom, aby dokázali zaktivizovať svoje sily pri prekonávaní ťažkých, krízových životných situácií. Intenzívnou prácou s celou rodinou sa snažíme napomôcť rodičovi/rodičom dieťaťa odstrániť negatívne faktory ohrozujúce zdravý vývin ich detí a vytvoriť pre deti bezpečné podmienky v pôvodnej biologickej rodine.

Nakoľko sme za 4 roky realizácie programu získali v Náruči množstvo vzácnych skúseností, ktoré obohatili naše poznanie a zároveň nás inšpirovali v rozvíjaní inovatívnych metód a nástrojov práce s rodinou, rozhodli sme sa o naše skúsenosti z praxe podeliť s ostatnými centrami pre deti a rodinu (CDR), ktoré realizujú pobytovú prácu s rodinou.

Z tohto dôvodu Detské krízové centrum Náruč dňa 29.03.2023 zorganizovalo v Žiline už 2. ročník pracovného stretnutia zameraného na výmenu skúseností medzi CDR. Stretnutia sa zúčastnilo 18 zamestnancov CDR z celého Slovenska, ktoré realizujú pobytové programy zamerané na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí pre dieťa spoločne s rodičom podľa §47 ods. 5. Zákona č. 305/2005 Z. z.. Svojou účasťou nás potešili: PhDr. Darina Klimeková – metodička Ústredia práce soc. vecí a rodiny pre CDR so špecializovaným programom na CAN a PhDr. Slávka Kušnírová – koordinátorka za oblasť SPODaSK pre deti umiestnené v CDR, zamestnanci CDR Rimavská Sobota, CDR Dobšiná, CDR Tŕnie, CDR Repuls Bratislava, CDR Spišská Belá, CDR Slovenské Nové Mesto a CDR Košice – Uralská.

Nosnou témou tohtoročného stretnutia bolo predstavenie praktických metód práce, realizovaných inovácií a osvedčených postupov, ktoré sa darí uplatňovať pri práci s rodinami. Vďaka CDR Tŕnie a CDR Repuls z Bratislavy, že ste nám umožnili nazrieť „pod pokrievku“ Vašej práce!

Proces zmeny u klienta a to, ako ho môžeme v rámci programu vnímať, vyhodnocovať a podporovať bol nosnou tému prezentácie našej kolegyne Zuzany Blahutiakovej z DKC Náruč. V prezentácii poukázala na to, že v programe pracujeme s rodičmi, ktorí v dôsledku rôznych nepriaznivých životných situácií zlyhávajú v plnení rodičovských povinností a kompetencií a nedokážu v dostatočnej miere zabezpečovať základné potreby svojich detí. Zaradením rodiny do programu sa očakáva, že nastane pozitívna zmena a rozvoj zručností rodiča v zabezpečovaní starostlivosti o deti sa zlepší do takej miery, že dieťa nebude musieť byť vyňaté zo svojho prirodzeného rodinného prostredia. V rámci prezentácie sme kolegom priblížili i nový nástroj DKC Náruč, ktorý je zameraný na vyhodnocovanie dosiahnutého progresu u klienta.  

V poobedňajšom bloku bol priestor na moderovanú diskusiu na tému „Najväčšie výzvy v práci s rodinami v pobytových CDR“. Vrátili sme sa k minuloročnej téme stretnutia s cieľom spoločne zhodnotiť súčasné najväčšie výzvy a úskalia pri práci s rodinami v pobytových zariadeniach.  Veľmi prínosnou časťou poobedného bloku bola aj diskusia na tému „Kritéria hodnotenia úspešnosti programu.“

Stretnutie prinieslo množstvo nových tém, inšpirujúcich nápadov, podnetov a inovácií, ktoré je možné využiť pri práci s rodinou v rámci pobytových programov CDR. Veríme, že prispelo i k skvalitneniu odbornej práce s ohrozenými rodinami.  

Tešíme sa na ďalšie inšpirujúce stretnutia. Vzájomná spolupráca a prínos spoločného zdieľania skúseností z praxe má mimoriadny význam pre našich klientov i nás – pomáhajúcich odborníkov.

Viac detailov o špecializovanom pobytovom programe Aby deti nemuseli odísť z rodiny nájdete v tomto 20-minútovom videopríspevku z našej minuloročnej konferencie.

Loading

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)