fbpx
V Poradenskom centre Náruč Žilina sme počas jesenných dní realizovali s podporou Nadácie J&T dva preventívne programy a rodinné podporné skupiny pre matky s deťmi. Preventívny program „Ako sa chrániť“ sme realizovali na jednej základnej škole a preventívny program „Kým nie je neskoro“ na troch stredných školách v Žiline. Hlavným cieľom oboch programov je prispieť k prevencii a eliminácii násilia páchaného […]

V Poradenskom centre Náruč Žilina sme počas jesenných dní realizovali s podporou Nadácie J&T dva preventívne programy a rodinné podporné skupiny pre matky s deťmi.

Preventívny program „Ako sa chrániť“ sme realizovali na jednej základnej škole a preventívny program „Kým nie je neskoro“ na troch stredných školách v Žiline. Hlavným cieľom oboch programov je prispieť k prevencii a eliminácii násilia páchaného na deťoch a v rodinách formou prednáškovej činnosti a interaktívnych preventívnych aktivít. Deťom zo základných a stredných škôl sme poskytli informácie, ako rozpoznať násilie v rodine a ako sa pred ním chrániť. V našich preventívnych aktivitách dôsledne dbáme na to, aby prevenciu vykonávali dve vyškolené lektorky, ktoré majú dlhoročné praktické skúsenosti s problematikou násilia páchaného na deťoch, ale tiež so špecifikami komunikácie tejto náročnej témy s ohľadom na vek a rozumovú vyspelosť detí. Prostredníctvom interaktívnych aktivít deti získali informácie o násilí, jeho príčinách, formách a možnostiach pomoci. Sekundárnym prínosom realizovaných prevencií je vyhľadávacia činnosť, keďže programy vytvárajú priestor pre zachytenie detí vystavených násiliu v rodine. Preventívnych programov sa tentokrát zúčastnilo celkovo 97 žiakov.

Iným nadstavbovým programom našej žilinskej poradne sú podporné rodinné skupiny poskytujúce bezpečný priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností, podporu a posilnenie žien a ich detí. Tieto tematicky rôzne ladené stretnutia umožňujú ženám zažívať pocit, že v náročnej životnej situácii „nie som sám/sama“. Výrazne posilňujú ženy, ktoré majú skúsenosť s niektorou z foriem domáceho násilia.  Pre deti sú zase priestorom na spoločné trávenie voľného času, čo je nápomocné pri prekonávaní stresu a traumatizujúcich skúseností. Pozitívnym prínosom je v neposlednom rade i posilnenie vzájomných rodinných vzťahov medzi matkou a dieťaťom i medzi súrodencami navzájom. Vzhľadom na ročné obdobie, tvorili na jesennú nôtu 🙂

Loading

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)