fbpx
Naše občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze oslavujúce 25. výročie svojho založenia si Vás v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom dovoľuje pozvať na medzinárodnú odbornú konferenciu zameranú na prezentovanie najnovších poznatkov a trendov v práci s deťmi ohrozenými násilím s názvom: Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac III., ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20. októbra 2022 […]

Naše občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze oslavujúce 25. výročie svojho založenia si Vás v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom dovoľuje pozvať na medzinárodnú odbornú konferenciu zameranú na prezentovanie najnovších poznatkov a trendov v práci s deťmi ohrozenými násilím s názvom:

Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac III.,

ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20. októbra 2022 v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline na ul. Komenského 48.

Účasť na konferencii je vďaka naším darcom 2% a Žilinskému samosprávnemu kraju bezplatná.

Na konferenciu je možné prihlásiť sa mailom najneskôr v termíne do 30. septembra 2022 zaslaním vyplnenej návratky na adresu bracinikova@naruc.sk:

Záväzne sa prihlasujem na konferenciu Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac III.:

Meno a priezvisko účastníka:             

Názov organizácie/inštitúcie:

Pracovná pozícia:

Kontaktný e-mail:

Tel. č.:

* Mám/nemám záujem o bezplatný obed (nevyhovujúce prečiarknite alebo vymažte)

* mám/nemám záujem o zabezpečenie bezmäsitého obeda (nevyhovujúce prečiarknite alebo vymažte)

Vzhľadom na kapacitné limity kongresovej sály Vašu účasť na konferencii v dostatočnom predstihu potvrdíme.

Z kapacitných dôvodov akceptujeme maximálne 2 účastníkov z jednej organizácie/inštitúcie (prípadný záujem o účasť viacerých osôb uveďte do mailu s návratkou – v prípade voľných kapacít sa Vám budeme snažiť vyhovieť, informáciu o možnosti väčšej účasti zašleme mailom po 06.10.2022.)

Pre zaslanie návratky a príp. ďalšie informácie kontaktujte:  Jana Braciníková, bracinikova@naruc.sk; príp. na tel. č. 0911 240 822.

Tešíme sa na osobné stretnutie!

Loading

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)