fbpx
18. november je  Európsky dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním   19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí Európa aj svet nám v týchto dňoch intenzívnejšie ako inokedy pripomínajú, že je povinnosťou každého z nás venovať pozornosť a ochranu deťom zažívajúcim akúkoľvek formu sexuálneho násilia či týrania. Štatistiky ministerstva vnútra hovoria, […]

18. november je  Európsky dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním  

19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí

Európa aj svet nám v týchto dňoch intenzívnejšie ako inokedy pripomínajú, že je povinnosťou každého z nás venovať pozornosť a ochranu deťom zažívajúcim akúkoľvek formu sexuálneho násilia či týrania.

Štatistiky ministerstva vnútra hovoria, že v roku 2020 bolo na Slovensku evidovaných celkovo 535 prípadov mravnostnej kriminality na deťoch.[1] Orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za rok 2020 zase evidovali 158 prípadov sexuálne zneužívaných detí.[2] Možno sa Vám to zdá veľa, ale podľa odborníkov je to len “vrchol ľadovca” – detí vystavených rôznym formám sexuálneho násilia je oveľa viac! (pozri napr. TU)

Každý dospelý má povinnosť pomôcť deťom, ktoré si zažívajú násilie (nielen sexuálne). V našom Detskom advokačnom centre Náruč a Detskom krízovom centre Náruč, ponúkame pomoc nielen deťom ohrozeným násilím, ale aj možnosť konzultácií pre odborníkov a laickú verejnosť – pre všetkých, ktorí sa so sexuálne zneužívanými deťmi stretli alebo majú podozrenie, že sa zneužívanie či násilie na dieťati pácha.

Ale!!! … na to, aby sme týmto deťom mohli pomôcť, musíme o nich vedieť.

Preto, ak máme vedomosť, či podozrenie, že k sexuálnemu zneužívaniu dieťaťa môže dochádzať nebuďme ľahostajní a obráťme sa na inštitúcie, ktoré vedia pomôcť (políciu, orgány sociálnoprávnej ochrany na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny či mimovládne organizácie ako je napríklad aj Náruč)!


[1] https://www.minv.sk/?statistika_kriminality_v_slovenskej_republike_za_rok_2020_xml

[2] https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr/rocne-vykazy-v12-mpsvr-sr-o-vykonavani-opatreni-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-2008-2009-2010-2011.html?page_id=77297

Loading

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)