fbpx
Podporné rodinné skupiny poskytujú bezpečný priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností, podporu a posilnenie žien a ich detí a umožňujú im zažívať pocit, že v náročnej životnej situácii „Nie som sám/sama“. Výrazne posilňujú ženy, ktoré majú skúsenosť s niektorou z foriem domáceho násilia.  Vo vzťahu k deťom sú takéto skupinové stretnutia zároveň priestorom na spoločné trávenie voľného času, čo je […]

Podporné rodinné skupiny poskytujú bezpečný priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností, podporu a posilnenie žien a ich detí a umožňujú im zažívať pocit, že v náročnej životnej situácii „Nie som sám/sama“.

Výrazne posilňujú ženy, ktoré majú skúsenosť s niektorou z foriem domáceho násilia.  Vo vzťahu k deťom sú takéto skupinové stretnutia zároveň priestorom na spoločné trávenie voľného času, čo je nápomocné pri prekonávaní stresu a spracovávaní prežitých traumatizujúcich skúseností. Pozitívnym prínosom je v neposlednom rade i posilnenie vzájomných vzťahov medzi matkou a dieťaťom i medzi súrodencami navzájom.

V podporných rodinných skupinách sa mamy s deťmi venujú najmä výtvarnej činnosti s využitím rôznych výtvarných techník, čo im uľahčuje dostať sa do kontaktu so svojimi pocitmi, túžbami a myšlienkami, pre ktoré sa niekedy ťažko hľadajú slová. Takéto umelecké vyjadrenie prináša najmä uvoľnenie, zmiernenie pocitov úzkosti, strachu či napätia. Najmä malým deťom pomáha pri ľahšom nadväzovaní kontaktov a umožňuje rozvíjať kognitívne aj motorické schopnosti, tvorivosť i fantáziu.

V októbri sme sa vďaka podpore Nadácie J&T mohli v Poradenskom centre Náruč Žilina venovať jesennému tvoreniu s využitím prírodných materiálov. Deti odchádzali zo skupiny so slovami: „Mami, kedy zas môžeme prísť? Lebo my sa už teraz tešíme!„ 😊🍀

Loading

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)