fbpx
Ľudia často prehliadajú pozitívny vplyv prírody na duševné zdravie. Naše okolie pritom môže výrazne ovplyvniť spôsob, akým myslíme a cítime – je dokázané, že pravidelné pobyty v prírode sú dôležité pre našu duševnú pohodu. Pobyty v prírode využívame pri práci s deťmi, ktoré nachádzajú dočasné bezpečné útočisko v našom Detskom krízovom centre Náruč. Už niekoľko rokov sú terapeuticky ladené pobyty […]

Ľudia často prehliadajú pozitívny vplyv prírody na duševné zdravie. Naše okolie pritom môže výrazne ovplyvniť spôsob, akým myslíme a cítime – je dokázané, že pravidelné pobyty v prírode sú dôležité pre našu duševnú pohodu.

Pobyty v prírode využívame pri práci s deťmi, ktoré nachádzajú dočasné bezpečné útočisko v našom Detskom krízovom centre Náruč. Už niekoľko rokov sú terapeuticky ladené pobyty v prebúdzajúcej sa jarnej a pestrofarebnej jesennej prírode neoddeliteľnou súčasťou nášho špecializovaného programu na pomoc detským obetiam násilia. Prírodné prostredie dáva príležitosť upokojiť sa, zažiť a spoznávať seba i druhých.

Každý z nás má špecifický spôsob fungovania v živote, uvažovania, vnímania a uvedomovania si skutočností. Rovnako každý z nás má individuálny spôsob prežívania zranení či dlhodobej traumy. Preto naše psychologičky a sociálne pracovníčky pripravujú špecifický program na každý z pobytov v prírode podľa individuálnych potrieb a schopností zúčastnených detí. Vo všeobecnosti však platí, že počas 4-dňového pobytu poskytujeme deťom zážitky napomáhajúce k sebapoznaniu, sebaúcte a sebadôvere. Dôležitým prvkom programu sú aj aktivity, ktoré pomáhajú deťom zlepšiť vzťahy a komunikáciu voči svojmu okoliu.

Schopnosť vysporiadať sa s prežitou traumou spôsobenou blízkou osobou a zlepšenie častokrát problematickej komunikácie dáva deťom lepšiu šancu zvládnuť aktuálnu životnú krízovú situáciu a eliminovať znovuprežívanie či tzv. odložené následky traumy v dospievaní či dospelosti, v dôsledku čoho vznikajú napr. depresie, úzkostné či somatizačné poruchy, rôzne fóbie, škodlivé užívanie návykových látok a závislosti.

Veľká vďaka patrí Nadácii Volkswagen Slovakia, vďaka ktorej sme mohli v roku 2020 tieto dva pobyty realizovať. Horská príroda Kysúc a nádherné prostredie Kostoleckej tiesňavy nám poskytli úžasné prostredie pre nové životné dobrodružstvá, učenie sa o sebe samých a i zlepšovanie vzťahov.

Loading

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)