Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska realizujeme v období od 1.7.2016 do 31.3.2017 projekt Inovatívne formy pomoci deťom v kríze a preventívne aktivity na školách. Detské krízové centrum Náruč (DKC) aktuálne prechádza výraznou transformáciou – zriaďuje 4 profesionálne rodiny s cieľom poskytnúť dočasný domov a starostlivosť pre 10 detí, zatiaľ čo v DKC Náruč sa transformuje výchovná skupina v počte 12 detí. Snažíme sa zabezpečiť prepojenie profesionálnych rodičov s vychovávateľmi a odbornými pracovníkmi pôsobiacimi v DKC Náruč, ale i vzájomné poznanie sa detí umiestnených v profesionálnych rodinách s našimi pracovníkmi. Ideálnou formou je spoločný neformálny pobyt spojený so vzdelávacími aktivitami pre deti a rodičov.

Počas trvania projektu budú prebiehať tiež pravidelné arteterapeutické stretnutia detí z Poradenského centra Náruč Čadca s našou arteterapeutkou, ktoré pomáhajú  pri diagnostike i ventilácií negatívnych emócií a prispievajú k celkovému zmierneniu psychickej záťaže detí klientok a klientov.

Preventívnym  programom ART (Aggression Replacement Training)  chceme prostredníctvom tréningu sociálnych zručností, morálneho zvažovania a tréningu regulácie hnevu naučiť vybrané deti na základnej škole v Čadci, ako  nahradiť agresívne formy správania sociálne prijateľným správaním.

Projekt zabezpečuje financovanie lektorov, výdavky na víkendový pobyt i nákup materiálu potrebného na realizáciu arteterapie a programu ART.

Ciele projektu:

Zlepšiť prácu profesionálnych rodičov DKC Náruč  s deťmi dočasne vyňatými z rodiny

Prepojiť odbornú prácu s deťmi v profesionálnych rodinách a v Detskom krízovom centre Náruč

Zlepšiť diagnostiku a terapeutickú  prácu s deťmi prostredníctvom arteterapie

Naučiť deti na ZŠ v Čadci zvládať agresivitu a pretransformovať ju do sociálne prijateľného správania prostredníctvom špecializovaného tréningu ART (Aggression replacement training)

Projekt  realizujeme vďaka Fondu Hodina deťom Nadácie predeti Slovenska

 

      

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)