fbpx
Náruč – Pomoc deťom v kríze v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a s finančnou podporou THE VELUX FOUNDATIONS si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú odbornú konferenciu zameranú na prezentovanie najnovších poznatkov a trendov v práci s deťmi ohrozenými násilím s názvom Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac II., ktorá sa uskutoční dňa 15. októbra 2019 v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline. […]

Náruč – Pomoc deťom v kríze v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a s finančnou podporou THE VELUX FOUNDATIONS si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú odbornú konferenciu zameranú na prezentovanie najnovších poznatkov a trendov v práci s deťmi ohrozenými násilím s názvom Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac II., ktorá sa uskutoční dňa 15. októbra 2019 v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.

Účasť na konferencii je bezplatná.

Na konferenciu je možné prihlásiť sa najneskôr v termíne do 30. septembra 2019 zaslaním NÁVRATKY na e-mail:bracinikova@naruc.sk :

______________________________________________________________________________

Záväzne sa prihlasujem na konferenciu Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac II.:

Meno a priezvisko účastníka:

Názov organizácie/inštitúcie:

Pracovná pozícia:

Kontaktný e-mail:

Tel. č.:

* Mám/nemám záujem o obed

* mám/nemám záujem o zabezpečenie vegetariánskeho obeda

______________________________________________________________________________

Vzhľadom na kapacitné limity kongresovej sály Vašu účasť na konferencii v dostatočnom predstihu potvrdíme. Zároveň si dovoľujeme požiadať Vás o akceptovanie  podmienky účasti max. 2 účastníkov z jednej organizácie, príp. pracoviska. V prípade záujmu o väčší počet účastníkov dajte, prosíme, túto informáciu do mailu ku zasielanej návratke – Vašej požiadavke bude v prípade voľných kapacít vyhovené (informáciu o možnosti väčšej účasti zašleme mailom po 01.10.2019).

Pre zaslanie návratky a ďalšie informácie kontaktujte:

Jana Braciníková, tel. č.: 0911 240 822, e-mail: bracinikova@naruc.sk

PROGRAM na stiahnutie

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)