fbpx
V súčasnosti vykonávajú prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti tieto akreditované subjekty : Návrat, o. z., Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Miesto pod slnkom, n. o. Zoznam týchto akreditovaných subjektov je zverejnený na www.employment.gov.sk. Informácie o možnostiach absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti poskytuje záujemcom každý úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí […]

V súčasnosti vykonávajú prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti tieto akreditované subjekty :

  • Návrat, o. z.,
  • Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
  • Miesto pod slnkom, n. o.

Zoznam týchto akreditovaných subjektov je zverejnený na www.employment.gov.sk. Informácie o možnostiach absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti poskytuje záujemcom každý úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

Záujemca, ktorý absolvuje prípravu na výkon profesionálneho rodiča sa môže o zamestnanie uchádzať v detskom domove štátnom, neštátnom ale aj v krízovom stredisku. Vhodné je, aby bol detský domov či krízové stredisko čo najbližšie k bydlisku profesionálneho rodiča. Tak ako aj v iných prípadoch zamestnávania, detský domov či krízové stredisko ako zamestnávateľ, musí v rámci svojej organizačnej štruktúry disponovať voľným miestom pre profesionálneho rodiča a z radov záujemcov o profesionálne rodičovstvo vyberá najvhodnejšieho kandidáta ako zamestnanca – profesionálneho rodiča.

Comment (1)

  • Ivanicova CDR gelnica
    Ivanicova CDR gelnica
    Reply

    Profi rodic ma byt s dietatom v dobrom aj zlom, malo by to byt poslanim , nie pracou. Cest a vdaka tym, co to robia s laskou.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)