fbpx
Programy zamerané na posilnenie rodiny

V našej práci sa podstatne častejšie ako iné organizácie pôsobiace
v pomáhajúcich…

Vzdelávanie profesionálov

Mnohí odborníci pracujúci s deťmi (učitelia, sociálni pracovníci,
psychológovia, lekári…

Preventívne programy pre deti

Prevencia patrí dlhodobo k našim kľúčovým programom. Jej cieľom je
včasná osveta,  v rámci…

Skúsenosť profesionálnej mamy

Na záver sa pozrime na niektoré plusy
a mínusy profesionálnej náhradnej rodiny očami človeka…

Som rozhodnutý/á, čo ďalej

V súčasnosti vykonávajú prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti tieto…

Čo by ste mali zvážiť predtým, ako sa rozhodnete stať profesionálnym rodičom

„Prijatie cudzieho dieťaťa do rodiny je veľmi závažná skutočnosť, je to vlastne rozhodnutie,…

Kto môže byť profesionálnym náhradným rodičom

Profesionálnym rodičom sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov s ukončeným stredoškolským vzdelaním….

Ako to vyzerá v praxi

Profesionálny náhradný rodič je zamestnancom centra pre deti a rodiny, ktorý zabezpečuje starostlivosť…