fbpx
… je názov inovatívneho pobytového programu Detského krízového centra (DKC) Náruč, ktoré už takmer 20 rokov poskytuje v Žiline – Zádubní pomoc a bezpečné útočisko týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom z celého Žilinského kraja. Základným poslaním toho nového programu je rozvoj rodičovských zručností a kompetencií, vďaka ktorému je možné zlepšiť pomery v rodine natoľko, že sa zabráni vyňatiu dieťaťa z jeho pôvodnej rodiny […]

… je názov inovatívneho pobytového programu Detského krízového centra (DKC) Náruč, ktoré už takmer 20 rokov poskytuje v Žiline – Zádubní pomoc a bezpečné útočisko týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom z celého Žilinského kraja. Základným poslaním toho nového programu je rozvoj rodičovských zručností a kompetencií, vďaka ktorému je možné zlepšiť pomery v rodine natoľko, že sa zabráni vyňatiu dieťaťa z jeho pôvodnej rodiny či jeho umiestneniu v centrách pre deti a rodiny (pozn. bývalé detské domovy či krízové strediská).

Hlavnou príčinou vyňatia dieťaťa z jeho prirodzeného rodinného prostredia býva najmä zlyhanie rodičov vo svojich rodičovských povinnostiach. „Veríme, že v mnohých prípadoch sa dá tejto situácií predísť a to hlavne včasnou intenzívnou terapeuticky – edukačnou prácou s rodičom, ktorý nedokáže vytvoriť pre dieťa bezpečné, neohrozujúce rodinné prostredie.“ – konštatuje Róbert Braciník, riaditeľ DKC Náruč.

V rámci špecializovaného programu je rodina ubytovaná v jednom z dvoch bytov zriadených v priestoroch DKC Náruč a je v každodennej intenzívnej starostlivosti špecializovaného tímu zloženého z dvoch vychovávateľov/sociálnych pedagógov, sociálneho pracovníka a psychológa. Celej rodine je poskytovaná komplexná a cieľavedomá psychologická, sociálno – právna a edukačná starostlivosť. Počas pobytu sa sociálny pedagóg stáva po dobu 3 mesiacov súčasťou života rodiny, tzv. „dočasným členom rodiny“, ktorý rodičovi i deťom pomáha s každodennými činnosťami a podieľa sa i na riešení rodinných problémov či krízových situácií, ktoré sa v rodine vyskytli. Spočiatku pozoruje a  vyhodnocuje úroveň rodičovských zručností, vzťahy v rodine, či úroveň vedenia domácnosti. Na základe získaných informácií vytvorí odborný tím v spolupráci s klientom tzv. Individuálny plán práce s rodinou, čo je začiatok realizácie systematických vzdelávacích, nácvikových a terapeutických aktivít zameraných na rozvoj rodičovských zručností v oblastiach, ktoré rodinu a deti v nej žijúce ohrozujú.

Veríme, že naša intenzívna práca prinesie pozitívne výsledky a deti, ktoré týmto programom spolu s rodičmi prejdú, budú môcť vyrastať vo svojich neohrozujúcich rodinách.

Program sme vytvorili vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska zo zbierky Hodina deťom v rámci projektu „Aby deti nemuseli odísť z rodiny“. Ďakujeme za túto jedinečnú možnosť!

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)