fbpx

Vďaka podpore viacerých donorov sa nám počas tohto roku podarilo prebudovať málo využívané priestory kuchyne a bývalej jedálne Detského krízového centra Náruč na nový byt. V ňom nájdu dočasný domov a pomocnú roku deti spolu so svojimi rodičmi. Počas troch mesiacov budú rodičia za podpory sociálneho pedagóga, psychológa a sociálneho pracovníka každodenne pracovať na  rozvoji svojich rodičovských zručností, posilnení rodičovských kompetencií, zlepšení finančnej gramotnosti i starostlivosti o deti a domácnosť. Spolu s rodičmi budeme postupne riešiť problémy, ktoré rodinu zaťažujú a sú prekážkou naplnenia potreby detí vyrastať v láskyplnom a neohrozujúcom prostredí. Našim cieľom je napomôcť zlepšeniu pomerov v rodinách detí do takej miery, aby deti mohli vyrastať vo svojej biologickej rodine a nemuseli z nej byť vyňaté do ústavnej starostlivosti. Pobyty u nás budú rodiny absolvovať na základe odporúčania úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Hanka mala 15 rokov, keď prišla do nášho Detského krízového centra Náruč. Dôvodom jej príchodu, a nakoniec takmer ročného pobytu mimo svojej rodiny, bola neschopnosť jej mamy venovať sa jej, zabezpečiť pre ňu základnú starostlivosť, chápať Hankinu potrebu pozornosti, ale aj zúfalé hľadanie istoty, že svet naokolo je dobrý. Mama svojím životom akosi „plávala“, unášaná náhodnými okolnosťami a Hanka plávala spolu s ňou. Nenaučila sa zorganizovať si čas, nechápe, že niektoré veci sú nedostupné a nemôžeme mať všetko. Nerozumie ani tomu, že nemať niečo alebo niekoho len pre seba nie je tragédia. Keby Hanka s mamou v minulosti nastúpila do takého pobytového programu pre rodiny, aký aktuálne rozbiehame, asi by teraz mala pri sebe mamu, s ktorou by sa vedeli rozprávať o tom, čo im chýba či kde sa stala chyba, a mama by sa naučila  veľa praktických vecí pre lepší bežný život. Žiaľ, Hanka sa už k mame nebude môcť vrátiť. Na Slovensku je však ešte veľa takýchto „Haniek“  a my veríme, že teraz im môžeme lepšie a rýchlejšie pomôcť…