fbpx

Pokračujeme v naštartovanom programe rodinných terapeutických dní. V roku 2018 sa od februára do júna uskutočnili v detskom krízovom centre štyri stretnutia rodičov a detí. Cieľom stretnutí je podnietiť zmenu pohľadu rodiny na problémy, na samých seba, vyvolať zmenu komunikácie a interakcie medzi jednotlivými členmi. Rodina funguje ako prepojený systém, ktorý sa vzájomne ovplyvňuje. Ak má dieťa v živote problémy, môžu mať príčinu v rodinnom systéme, dynamike, vzťahoch aj komunikácii. Starostlivo vyberáme náplň práce pre jednotlivé stretnutia tak, aby sme podporili spolupatričnosť a upriamili pozornosť na potreby a rozvoj všetkých členov rodiny.

S odlišnými cieľmi pracujeme pri pobytoch detí s profesionálnymi náhradnými rodičmi. Je tu vždy vzdelávací program pre rodičov a zábavný, relaxačný program pre deti. Snahou je rozvíjať zdravé formy relaxácie a regenerácie u detí, dať možnosť vyniknúť aj iným stránkam osobnosti ako sa od nich vyžaduje v škole. Počas štvordňového pobytu v Súľove sme nastavili aktivity tak, aby každé dieťa mohlo zažiť úspech, radosť, zábavu a poznávanie s trochou dobrodružstva, čím chceme zasiať semienko pozitívneho vnímania seba a sveta naokolo.

Ako konkrétne sme to napĺňali si môžete pozrieť v nasledujúcich videách:

https://www.youtube.com/watch?v=NGO_KLUE9fM

https://www.youtube.com/watch?v=cW05G9HflQw

 

Týmto aktivitám sme sa mohli venovať vďaka podpore C&A Foundation.