fbpx

V dňoch 20.5. až 24.5. 2018 sa 9 pracovníkov Náruče zúčastnilo študijnej cesty na Morave. Mali sme možnosť navštíviť 5 etablovaných organizácií, ktoré pracujú s podobnou cieľovou skupinou ako my.

Cestu sme začínali návštevou našich kolegov v Poradenskom centre Náruč Čadca, ktorí nám predstavili programy a služby zamerané na pomoc rodinám ohrozených násilím. V Ostrave sme navštívili Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s, kde sme sa prostredníctvom nimi poskytovaných programov zamerali na podporu prechodnej pestúnskej starostlivosti, čo je obdoba našich profesionálnych náhradných rodín. Po presune do Brna sme na túto tému nadviazali na stretnutí s pani Hláskovou, ktorá túto oblasť zastrešuje v organizácií Dobrá rodina.

Následujúci deň sme navštívili Krizové centrum pro děti a dospívající na Hapalovej, kde sme mali možnosť vymeniť si skúsenosti s prácou s deťmi v podmienkach krízového strediska.

Nadväzujúca  návšteva v organizácií Spondea, o.p.s.nás obohatila o mnohé podnetné informácie najmä z oblasti práce s rodinou v porozvodovom konflikte.

Našu cestu sme ukončili návštevou Klokánku v Brne – Lišni, ktorý patrí medzi špecifické zariadenia svojho druhu v ČR.  Z nášho pohľadu sme aj tu mohli načerpať množstvo podnetných inšpirácií pre prácu s deťmi v Detskom krízovom centre Náruč.

Viac vám o našom putovaní napovie VIDEO https://youtu.be/2Sz6aJ7DK8o

Ďakujeme všetkým organizáciám, ktoré nám otvorili dvere, venovali svoj čas a inšpirovali nás do našej ďalšej práce. A samozrejme Nadácii VELUX, vďaka ktorej sme túto užitočnú študijnú cestu mohli uskutočniť.