fbpx

Neurovedecký výskum ukazuje, že ohrozujúce a bolestivé skúsenosti detí v detskom veku zvyšujú citlivosť nervového „pohotovostného systému“, ktorý označujeme ako obranný systém stredného mozgu. Tento je základom pre chronické obranné nastavenie a je jadrom tzv. zablokovanej dôvery. Nevhodná aj nedostatočná starostlivosť vysielajú rôzne správy hlboko do vyvíjajúceho sa mozgu malého dieťaťa a tieto správy majú rôzny  dopad nielen na vývoj dieťaťa, ale aj na jeho správanie a jeho schopnosť učiť sa.

Na seminári, ktorý absolvovalo 14 našich kolegov pracujúcich priamo s týranými, zneužívanými či zanedbávanými deťmi, sme sa celý deň venovali tematike narušenej vzťahovej väzby z pohľadu  neurologického, genetického i psychologického.  S tzv. zablokovanou dôverou sa v našej každodennej práci s deťmi v detskom krízovom centre či poradenských centrách Náruč stretávame.  Našou snahou je pomôcť deťom čo najskôr a čo najúčinnejšie, preto sa neustále vzdelávame …

Vzdelávaciu aktivitu sme mohli absolvovať vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska zo zbierky Hodina deťom a Nadácii VELUX

Logo_HD_Hugo_v_texte_1200px