fbpx

V zmysle platnej legislatívy zverejňujeme vyhodnotenie záverečnej správy k verejnej zbierke registrovanej pod číslom 501-2016-013190

Vyhodnotenie zaverecnej spravy