fbpx

Násilie  môže  zanechať závažné negatívne dopady  na  fyzickom aj duševnom zdraví detí, pričom tieto môžu pretrvávať po celý život. Aj preto patrí prevencia  násilia dlhodobo  ku kľúčovým programom našej organizácie. Tento rok sme sa prevencii venovali v rámci projektu „Kým nie je neskoro“.  V spolupráci so školami sme na území Žilinského regiónu absolvovali sériu preventívnych programov  a aktivít zameraných na  predchádzanie násilia páchaného na deťoch a v rodinách.

Prostredníctvom interaktívnych aktivít deti získali informácie o  násilí, jeho príčinách, formách a možnostiach pomoci. Sekundárnym prínosom týchto programov bola vyhľadávacia činnosť, nakoľko tieto programy vytvárajú priestor pre zachytenie detí, ktoré sú vystavené násiliu v rodine.

Prevencií sa spolu zúčastnilo 304 žiakov.

Projekt bol realizovaný v období od 1. mája do 30. novembra 2017 a bol spolufinancovaný z príspevku Žilinského samosprávneho kraja. Ďakujeme.