fbpx

9. novembra sme zorganizovali celonárodnú konferenciu nazvanú “Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac”. Privítali sme na nej vyše 120 účastníkov z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, policajného vyšetrovania, zdravotníctva a ďalších odborníkov  prichádzajúcich vo svojej práci do styku s deťmi.  Zišli sme sa, aby sme zvýšili povedomie o problematike násilia páchaného na deťoch a dôležitosti multidisciplinárneho prístupu v práci s detskými obeťami. Konferenciu sme pripravovali dlho a dali sme si záležať, aby pozvaní spíkri splnili náročné očakávania súvisiace s touto témou. Vystúpili na nej JUDr. Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv, MgrIvana Mrázková, riaditeľka Odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny MPSVR, doc. Slávka Karkošková, renomovaná autorka početných publikácií venovaných sexuálnemu zneužívaniu detí a mnohí ďalší rečníci, ktorí oslovili účastníkov konferencie svojimi erudovanými a inšpiratívnymi príspevkami. Osobitne nás potešili príspevky pediatrov a policajných vyšetrovateľov.

Medzi spíkrami boli samozrejme aj zástupcovia Náruče. Vo svojich prezentáciách sa venovali predovšetkým kľúčovej téme konferencie – multidisciplinárnej a medzirezortnej spolupráci v prípadoch násilia páchaného na deťoch. Predstavili sme koncept detských advokačných centier predstavujúcich jednu z najúčinnejších ciest, ako pracovať s detskými obeťami násilia, znižovať ich trauma, zefektívňovať forenzné vypočúvanie detí a vo všetkých procesoch chrániť najlepší záujem dieťaťa.

Vďaka našim švédskym kolegyniam  z  Linkopingu sme mohli účastníkom konferencie priblížiť, ako fungujú detské advokačné centrá v zahraničí a aké benefit to prináša pre deti. Predstavili sme tiež naše Detské advokačné centrum Náruč, ktoré sme zriadili vďaka podpore NADÁCIE VELUX.

Pozitívne spätné väzby účastníkov nám dávajú nádej, že konferencia splnila svoj účel – umožnila účastníkom spoznať najnovšie trendy v práci s detskými obeťami násilia a pomohla rozšíriť rady profesionálov, ktorí si osvojili potrebu multidisciplinárnej spolupráce.  Zároveň  v nás vysoká účasť posilnila presvedčenie, že o témy súvisiace s ochranou detí pred násilím je veľký záujem .Preto už dnes uvažujeme o ďalšej konferencii.

 

Konferenciu sme uskutočnili v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom vďaka podpore NADÁCIE VELUX.