fbpx

Mnohí z nás si ani neuvedomujú, ako veľa je okolo nás rodín, v ktorých  sa odohráva násilie. Dôležitým aspektom prevencie a eliminácie násilia v rodinách preto je, aby obete násilia prípadne ľudia z ich okolia vedeli  násilie identifikovať a boli schopní vyhľadať odborníkov, ktorí  im  dokážu pomôcť.

Od júna 2017 do konca októbra 2017 sme s finančnou podporou mesta Žilina realizovali projekt „Nikdy nie je neskoro“, zameraný práve na zvyšovanie informovanosti verejnosti o násilí páchanom v rodinách.  Podarilo sa nám vytvoriť video, ktoré v krátkosti  informuje o tom, aké možnosti v tomto smere ponúka Náruč (link na video nájdete na konci tohto článku). O násilí, jeho podobách a možnostiach pomoci sme diskutovali tiež v Rádiu Rebeca.

V spolupráci s Materským centrom Nezábudka sme formou tvorivých aktivít zameraných na elimináciu násilia v rodinách uskutočnili workshop pre deti s matkami „Záhrada pocitov“. Projekt sme zavŕšili odbornou prednáškou  pre obyvateľov mesta Žilina v Krajskej knižnici v Žiline, kde sme hovorili o možnostiach, ako sa chrániť, ako postupovať a kde vyhľadať služby pomoci pre obete násilia.

Veríme, že realizáciou projektu „Nikdy nie je neskoro“  sme prispeli k eliminácií násilia v rodinách a k uvedomeniu si, že násilie sa týka každého z nás. Že je to závažný problém a v prípade, keď k nemu dôjde, je treba vyhľadať pomoc.

http://profesionalnevideo.sk/video/naruc%20koment.mp4

   

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA