fbpx

14. júna sme sa v Bruseli zúčastnili konferencie „Launching the European Barnahus Movement“ (Spustenie európskeho hnutia detských advokačných centier), usporiadanej pri príležitosti ukončenia prvej fázy projektu PROMISE. Bez preháňania môžeme povedať, že táto konferencia patrí k tomu najlepšiemu, čo sme mali v rámci podobných podujatí možnosť  zažiť. Množstvo charizmatických spíkrov  prednieslo fundované príspevky zamerané nielen na vyhodnotenie aktivít projektu, ale tiež celý rad podnetov k zlepšeniu multidisciplinárnej, multirezortnej práce s deťmi ohrozenými násilím. To všetko podopreté skúsenosťami z praxe profesionálov. A zastúpenie profesionálov naprieč Európou tam bolo naozaj široké – od ľudí z praxe až po zástupcov ministerstiev či ďalších vrcholových inštitúcií zodpovedných za ochranu detí.   Potvrdilo sa nám, že ak u nás je postoj k zriaďovaniu detských advokačných centier neutrálny až nevšímavý, trendy v EU sú úplne opačné.  Tiež sme sa utvrdili v tom, že ideme dobrou cestou a že v práci s ohrozenými deťmi je potrebné intenzívne získavať podporu pre myšlienku reálnej multidisciplinárnej spolupráce.

Aj tohto podujatia sme sa mohli zúčastniť vďaka podpore VELUX FOUNDATIONS.