fbpx

Tím nášho Detského advokačného centra strávil mimoriadne plodný  týždeň s kolegami vo Švédsku. Sociálni pracovníci, psychológovia, policajní vyšetrovatelia a ďalší profesionáli pôsobiaci v rámci detských advokačných center v Štokholme, Linkopingu a Goteborgu sa s nami podelili o svoje cenné dlhoročné skúsenosti. Odniesli sme si množstvo užitočných informácií a posilnené odhodlanie  dosiahnuť, aby sa na dieťa orientovaný a deťom priateľský systém práce s detskými obeťami násilia stal štandardným modelom aj u nás na Slovensku. Získané skúsenosti ešte prehĺbili naše presvedčenie, že úspešná pomoc ohrozeným deťom je možná iba za širokej spolupráce všetkých zainteresovaných aktérov.