fbpx

Tím nášho Detského advokačného centra strávil mimoriadne plodný  týždeň s kolegami vo Švédsku. Sociálni pracovníci, psychológovia, policajní vyšetrovatelia a ďalší profesionáli pôsobiaci v rámci detských advokačných center v Štokholme, Linkopingu a Goteborgu sa s nami podelili o svoje cenné dlhoročné skúsenosti. Odniesli sme si množstvo užitočných informácií a posilnené odhodlanie  dosiahnuť, aby sa na dieťa orientovaný a deťom priateľský systém práce s detskými obeťami násilia stal štandardným modelom aj u nás na Slovensku. Získané skúsenosti ešte prehĺbili naše presvedčenie, že úspešná pomoc ohrozeným deťom je možná iba za širokej spolupráce všetkých zainteresovaných aktérov.

Our Child Advocacy Centre team spent a fruitful week with our Swedish colleagues.  The social workers, psychologists, police officers and other professionals co-operating within the framework of CACs   in Stockholm, Linkoping and Goteborg shared with us their long-term, precious experience. We have taken away a lot of useful information and a reinforced commitment to continue in our efforts to achieve that a child-centered, child-friendly work with child abuse victims becomes a standard model also here in Slovakia. Experiences gathered in Sweden have further deepened our belief that successful assistance to at-risk children is not possible without wide cooperation of all stakeholders.