fbpx

Po vyše dvoch rokoch sa končí projekt Spoločné ciele, zameraný na pomoc ženám zažívajúcim domáce a rodovo podmienené násilie. Projekt bol zameraný na poskytovanie špecializovaných odborných služieb, ako aj na zvyšovanie kvality týchto služieb prostredníctvom vzdelávania poradkýň a výmenu skúseností pomáhajúcich organizácií podieľajúcich sa na projekte. Hlavným prijímateľom projekt bolo OZ Pomoc ohrozeným deťom. Náruč sa spolu s ďalšími organizáciami podieľala na projekte ako partner. O výsledkoch projektu bude informovať  Pomoc ohrozeným deťom na tlačovej konferencii, ktorá sa bude konať 4.5.2017 o 11:00 na Mokrohájskej ulici 3 v Bratislave (areál Spojenej  školy Gaudeamus).

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky