fbpx

Stretnutí zameraných na prehlbovanie spolupráce nie je nikdy dosť. Opätovne sme sa o tom presvedčili na Dni otvorených dverí v Detskom krízovom centre Náruč, ktoré sme začiatkom jarných prázdnin zorganizovali pre učiteľov základných škôl navštevovaných našimi deťmi. Pozvaní pedagógovia sa oboznámili z históriou i súčasnými programami pre deti v Náruči, vypočuli si odbornú prednášku našej psychologičky Ivetky na tému syndrómu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, dozvedeli sa, ako pracujeme s rodinami našich detí  a v neposlednom rade sme im priblížili, ako vyzerá bežný deň  detí z pohľadu vychovávateľov. Okrem diskusie na tému rozširovania a skvalitňovania vzájomnej spolupráce mali naši hostia možnosť nahliadnuť do všetkých priestorov krízového centra a  utvoriť si tak  lepšiu predstavu o tom, v akých podmienkach žijú ich žiaci, akým problémom čelia a prečo im (ale aj nám) dá škola tak zabrať. Vydarenú akciu určite zopakujeme!