fbpx

Pri príležitosti 19. Novembra – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí – sme sa stretli  v Kysuckej knižnici, kde sme spolu takmer stovkou vzácnych hostí očne  oslávili 11. výročie založenia Poradenského centra Náruč Čadca. Predstavili sme činnosť nielen poradne Náruč, ale aj ďalších pracovísk Náruče:  Poradenského centra v Žiline, Detského krízového centra  a Detského advokačného centra. Program a diskusia boli príjemne popretkávané hudobnými vstupmi  flautistky Katky, speváčky Katky a fujaristu Jozefa. Pre deti boli pripravené tvorivé dielne. Nechýbalo ani  obligátna torta a udeľovanie ocenení pre dôležitých priaznivcov Náruče. Potešila nás účasť mnohých našich priateľov, bývalých kolegov a kolegýň, dobrovoľníkov aj prijímateľov našich služieb.

Ďakujeme Kysuckej Knižnici za spoluprácu pri realizácii tohto stretnutia i všetkým zúčastneným za vytvorenie jedinečnej atmosféry.