fbpx
Náruč sa prihlásila k Paktu miest a regiónov za zastavenie sexuálneho násilia na deťoch

Podľa dostupných údajov sa v Európe približne každé piate dieťa stane obeťou nejakej  formy…

Vydarené letné dni v táborovej Náruči

Poradenské centrum Náruč v Čadci popri celom rade špecializovaných služieb pre ženy a rodiny…