fbpx

Široko medializovaný prípad malého Marca, ktorého štátni úradníci v zastúpení pracovníčky orgánu sociálnoprávnej ochrany a súdu neprofesionálnym spôsobom odvliekli z triedy pred očami spolužiakov, poukazuje na to, aké potrebné je vo všetkých konaniach, v dennodennej praxi prihliadať na najlepší záujem dieťaťa. V tomto zmysle sme sa podieľali aj na vyjadrení Koalície pre deti Slovensko k tejto kauze:

Vyhlásenie Koalície pre deti Slovensko k prípadu násilného odňatia maloletého Marca