fbpx

Od apríla 2015 sme realizovali v Poradensko-tréningovom centre Náruč v Čadci projekt s názvom: „Náruč pre deti ohrozené násilím“. Vďaka finančnej podpore Nadácie J&T sa nám podarilo zabezpečiť chýbajúce zdroje na prevádzku poradne v Čadci a tým aj bezplatné poskytovanie sociálneho, právneho a psychologického poradenstva. Nadácia podporila naše preventívne programy, akými boli napr. semináre pre žiakov základných a stredných škôl zamerané na predchádzanie  násiliu v rodinách či požívanie alkoholu počas tehotenstva, preventívny program „Kiko a ruka“ pre deti v materských školách, pilotné spustenie programu ART (aggresion replacement training) zacielený na nahradenie agresívneho správania zdravými formami.  Spomenuté programy sme realizovali pod lektorským vedením PhDr. Jarmily Majákovej, PhD. a Mgr. Eleny Jedinákovej. Ďalším z podporených programov bola individuálna a skupinová arteterapia pre deti pod vedením našej  arteterapeutky Mgr. Zuzany Saloňovej. Preventívnych aktivít sa zúčastnilo viac ako 900 detí. Rovnako ako v minulých rokoch, aj tento rok sa nám podarilo realizovať pravidelné stretnutia svojpomocného klubu žien, detských skupiniek a už siedmy ročník denného letného tábora pre deti našich klientiek a klientov. Finančné prostriedky donora nám umožnili tiež nákup arteterapetutického materiálu, odbornej literatúry či pohonných hmôt do služobného automobilu, čo nám umožnilo zefektívniť našu prácu.

Opätovnú podporu Nadácie J&T si veľmi vážime. O to viac, že za tie roky už nejde len o  formálnu spoluprácu, ale o spoluprácu s tímom profesionálov, ktorým osud ľudí v núdzi nie je ľahostajný. Ďakujeme.