fbpx

Voľba Komisára pre deti neprekvapila ani nepotešila. Je popretím pôvodného zámeru zákona o detskom komisárovi, ktorý vychádzal z predpokladu, že komisár pre deti má vzísť z občianskej spoločnosti a má byť výsostne odbornou pozíciou, nie politickou figúrou. Výsledok dnešného tajného hlasovania parlamentu nenecháva nikoho na pochybách, že tento zámer sa nepodarilo naplniť. Ostáva len dúfať, že šesť rokov, ktoré Viera Tomanová dostala k dispozícii, aby vybudovala funkčný úrad ochrancu práv detí, neostane nevyužitých. Bolo by smutné, ak by novovzniknutý úrad svojou neviditeľnosťou a vyhýbaním sa kontroverzným spoločenským témam kopíroval prvé dve obdobia úradovania Verejného ochrancu práv. Naše deti si zaslúžia viac.