fbpx

Projekt sme realizovali od mája 2014 do októbra 2015 s cieľom  posilniť preventívne programy Náruče, zmapovať výskyt násilia v živote detí a v zvýšenej miere využívať možnosti internetu a sociálnych sietí na pomoc deťom ohrozeným násilím.

Kľúčovými aktivitami projektu bola séria preventívnych seminárov pre žiakov 4. – 7. ročníkov základných škôl, realizácia prieskumu a zintenzívnenie kontaktu s deťmi prostredníctvom detskej facebookovej stránky a internetového poradenstva.

Najväčší prínos projektu vidíme v zvýšenej informovanosti detí o násilí a jeho prejavoch. To, či a ako deti využijú tieto informácie, nedokážeme garantovať. Veríme však, že sme posilnili ich schopnosť správne sa rozhodovať a lepšie zvládať ohrozujúce situácie. Tiež sme presvedčení, že je veľmi dôležité, aby deti takéto informácie mali možnosť získavať v miere a kvalite, ktorá im umožní lepšie sa chrániť pred akoukoľvek formou násilia.  Posilnenie našich znalostí a praktických zručností v  dištančnom poradenstve nám umožňuje poskytovať kvalitnejšie poradenstvo a pružnejšie nasmerovanie detí a ich blízkych osôb  na pomoc v ich  bezprostrednom okolí.  Ako veľmi zaujímavé a užitočné vnímame tiež výsledky zrealizovaného prieskumu, ktoré nám – spolu s výsledkami podobných štúdií – ukazujú, kde sú najväčšie ohrozenia detí  a kam orientovať našu pomoc.