fbpx

V čase, keď sa desaťtisíce ľudí vydali na cestu plnú nástrah a neistôt, považujeme za dôležité, aby naša krajina prijala opatrenia poskytujúce utečencom pomoc rešpektujúcu ich životné potreby a ľudskú dôstojnosť.

Veľkú časť utečencov tvoria rodiny s deťmi a je zrejmé, že sú to práve deti, ktoré sú najväčšmi ohrozené hladom, vyčerpaním, chorobami a inými útrapami. Práve teraz máme príležitosť vyjsť z ulity a konkrétnymi činmi či postojmi prejaviť svoju ľudskosť.

Všetky deti si zaslúžia našu ochranu