fbpx

Od marca 2015 realizujeme v Detskom krízovom centre v Žiline a Poradenskom tréningovom centre v Čadci projekt s názvom „Pokračovanie v skvalitňovaní a rozširovaní odborných služieb OZ Náruč“. Vďaka podpore z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis sme mohli doplniť materiálno – technické vybavenie pracovísk a zaviedli sme nové formy práce s klientmi. Projekt nám umožnil upraviť priestory Poradenského tréningového centra tak, aby sme poskytovali kvalitnejšie služby vo všetkých formách poradenstva, skvalitniť realizované preventívne aktivity na školách v kysuckom regióne a zaobstarať nevyhnutné počítačové príslušenstvo. Zakúpením odbornej literatúry, ktorá poslúži nielen odborným zamestnanom, ale aj dospelým klientom a klientkám, sa nám podarilo obnoviť knižnice na oboch pracoviskách. Prostredníctvom projektu sme zakúpili aj tvorivý a spotrebný materiál na denný letný tábor pre detských klientov PTC, ktorý sa uskutoční v priebehu letných prázdnin. Zaobstaraním materiálu na prácu s hlinou sme rozšírili portfólio poskytovaných služieb o skupinové arteterapeutické stretnutia klientov Detského krízového centra. Vďaka projektu sme zakúpili aj pec na vypaľovanie hliny a zaviedli Keramickú dielničku ako novú formu voľnočasovej aktivity pre deti umiestnené v našom centre. Pri práci s hlinou deti objavovali svoj tvorivý potenciál, zažívali pozitívne emócie v súvislosti s pocitom naplnenia vlastných schopností a zmysluplného trávenia voľného času, čo vnímame ako ďalší významný prínos projektu.
Za opätovnú podporu z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis sme nesmierne vďační. Vážime si pomoc ľudí, ktorým osud detí nie je ľahostajný.

Ďakujeme.
Autorka: Iveta Gardlíková