fbpx

Inštitút pre výskum práce a rodiny je riešiteľom národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách (v období od júna 2014 do decembra 2015, miesto realizácie Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5-6, 812 41 Bratislava).

Národný projekt je zameraný na priamu podporu špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie. Prostredníctvom 9 partnerov projektu, podporou ich odborných personálnych kapacít sa špecializované sociálne služby stabilizujú a rozšíria. V spolupráci s partnermi projektu sa zriadi aj Národná nonstop bezplatná linka pre ženy zažívajúce násilie a špecializované dištančné internetové poradenstvo. Celkovo sa pomôže viac ako 1 500 ženám zažívajúcim, ohrozeným alebo v minulosti vystavených rôznym formám násilia.

Náruč je partnerom tohto národného projektu

Bezplatná linka pre ženy

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritné osi: tu

Národný projekt

Prevencia a eliminácia násilia na ženách

www.esf.gov.sk

Ciele projektu:

 • Sociálna inklúzia žien ohrozených násilím priamou podporou špecializovaných sociálnych služieb
 • Stabilizácia a rozšírenie špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti
 • Zriadenie národnej bezplatnej nonstop telefonickej linky a dištančného internetového poradenstva pre ženy zažívajúce násilie
 • Stabilizované a dostupné zariadenia poskytujúce obnovené a širšie služby pre ženy zažívajúce násilie
 • Fungujúca a využívaná webstránka krízovej linky s možnosťou online dištančného poradenstva a chatu
 • Fungujúca národná bezplatná poradenská linka zabezpečená vyškolenými pracovníkmi/-čkami
 • Nastavený systém monitoringu, evaluácie a supervízie činnosti na linke
 • Využívaný manuál telefonickej krízovej intervencie a dištančného online poradenstva
 • Distribuované informačné materiály v slovenčine, maďarčine, rómčine, angličtine, vietnamčine a ukrajinčine
 • Posilnená spolupráca medzi partnermi – poskytovateľmi sociálnych služieb a vzájomná výmena informácií a know-how partnerov
 • Publicita projektu: infoplagát: http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/NP/PEN1/infoplagat_prevencia.pdf
 • Označenie priestorov: priestor_naruc

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)