fbpx

Už takmer rok Náruč – pomoc deťom v kríze realizuje projekt „Bližšie k deťom“, ktorého zámerom je priblížiť deťom problematiku násilia, naučiť ich, ako sa chrániť a kde vyhľadať pomoc.

V rámci preventívnych seminárov  naše preventistky navštevujú základné školy v Žiline a okolí, komunikujú s deťmi a odovzdávajú im potrebné  informácie. Semináre vedieme hravou formou, s využitím  počítačových animácií. Pokúšame sa vtiahnuť deti do hier a diskusií zameraných na objasnenie, čo je násilie na deťoch a čo robiť, keď sú s ním deti konfrontované.

Od mája 2014 sme navštívili 9 škôl a oslovili 589 žiakov. Úspech seminárov závisí vždy od toho, ako sa nám podarí vzbudiť záujem detí. Po počiatočnom ostychu deti väčšinou  živo komunikujú, a to nielen o násilí, ale o všetkom, čo ich trápi a čo s násilím spájajú. „Ukazuje sa, že na väčšine škôl chýba styčná osoba, na ktorú by sa deti v prípade potreby mohli obrátiť a v bezpečnom prostredí sa jej zdôveriť so svojimi problémami.“ ..hovorí preventistka Mariana Sedliaková. „Tiež sa stretávame s tým, že deti násilie nevedia identifikovať a len ťažko rozpoznávajú rozdiel medzi rodičovským trestom a týraním. Niet sa čomu čudovať, pretože s rozlišovaním medzi primeraným potrestaním dieťaťa a násilím má problém aj mnoho dospelých…“

Diskusie s deťmi prinášajú mnohé zaujímavé zistenia. Mnoho detí na otázku „Ako by ste pomohli kamarátovi, ktorý by sa vám zdôveril, že ho doma bijú?“ odpovie napríklad – poradil by som mu, aby ušiel z domu, zobral by som ho k sebe domov, zbil by som jeho rodičov a podobne. Deti nepoznajú dôležité telefónne čísla, napríklad na políciu, Linku detskej istoty alebo iné pomáhajúce organizácie.  Počas stretnutí im preto vysvetľujeme,  že ak sa cítia ohrozené, môžu sa obrátiť na ľudí, ktorým dôverujú, alebo na organizácie,  ktoré poskytujú deťom s takýmito problémami odbornú pomoc.  Tieto informácie deťom sprostredkúvame aj pomocou informačných materiálov, v ktorých okrem iného nájdu aj odkazy na internetovú stránku Náruče s potrebnými kontaktnými údajmi.

Ďalšou formou pomoci deťom v rámci tohto projektu je internetové poradenstvo. Deťom umožňuje z bezpečia domova sa anonymne zveriť so svojimi problémami bez toho, aby museli osobne navštíviť odborného poradcu. Svoje otázky – problémy môžu posielať priamo z web stránky Náruče cez jednoduchý E-mailový formulár, alebo ich  komunikovať prostredníctvom četu.  On-line poradňa formou četu  funguje na pravidelnej báze 4 hodiny denne v intervaloch 3 krát do týždňa.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštanjskom a Nórskom prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien.