fbpx

Jednou z horúcich tém diskutovaných v súvislosti s nastávajúcim referendom je téma sexuálnej výchovy. Mnohé argumenty proti tomu, aby deťom boli sprostredkované  znalosti z tejto oblasti, nás zaskočili. Naposledy z úst Antona Chromíka… V Náruči sa roky venujeme prevencii násilia na deťoch a sme presvedčení, že deti majú mať základné  informácie o rizikách sexuálneho zneužívani aj o možnostiach, ako sa chrániť. Stotožňujeme sa s postojom OZ NEMLČME, ako aj s ich argumentmi, prečo je informovanosť detí v tejto oblasti taká dôležitá.

Každé dieťa si zaslúži byť chránené

 Jednou z horúcich tém diskutovaných v súvislosti s nastávajúcim referendom je téma sexuálnej výchovy. Mnohé argumenty proti tomu, aby deťom boli sprostredkované  znalosti z tejto oblasti, nás zaskočili. Naposledy z úst Antona Chromíka… V Náruči sa roky venujeme prevencii násilia na deťoch a sme presvedčení, že deti majú mať základné  informácie o rizikách sexuálneho zneužívani aj o možnostiach, ako sa chrániť. Stotožňujeme sa s postojom OZ NEMLČME, ako aj s ich argumentmi, prečo je informovanosť detí v tejto oblasti taká dôležitá.

Každé dieťa si zaslúži byť chránené