fbpx

Náruč  sa behom jedného týždňa dočkala hneď  dvoch ocenení. Po ocenení  Ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny  za prínos v oblasti starostlivosti  o deti  ju svojou návštevou poctil  aj prezident Kiska.   Stalo sa tak v rámci jeho pracovnej cesty po regióne Kysúc. V debate s pracovníčkami  poradne sa  prezident  zaujímal nielen o prácu s obeťami domáceho násilia, ale aj o to, ako špecializované programy pre ohrozené rodiny dokážu pomôcť ohrozeným  deťom.   Vedúca poradne Náruč v Čadci Jarmila Majáková  na príkladoch z praxe ilustrovala, ako pomoc obetiam násilia dokáže v mnohých prípadoch nielen navrátiť  ich život  do normálu, ale tiež zabrániť úplnému rozpadu rodiny  a hroziacemu  umiestneniu detí do inštitucionálnej starostlivosti.  Ivan Leitman, výkonný riaditeľ, sa v rozhovore s prezidentom dotkol tiež aktivít Náruče na poli obhajoby práv a záujmov detí ohrozených násilím a informoval ho o pozitívnych posunoch v ochrane detí v posledných rokoch. Vyslovil želanie, aby sa prezident ako jeden z najvyšších ústavných činiteľov aktívne zastával práva detí na život bez násilia.