fbpx

Od 16.05.2014 do 30.09.2014 realizuje Náruč projekt „Skvalitnenie a rozšírenie odborných služieb OZ Náruč“.

Cieľom projektu je rozšírenie interiérového a materiálno-technického vybavenia 2 poradní a krízového centra OZ Náruč, čím chceme skvalitniť poskytovanie sociálno- právneho a psychologického poradenstva a vytvoriť, resp. dovybaviť priestory pre prácu s deťmi za účelom hrových, arteterapeutických a relaxačných aktivít. Využívanie zariadených priestorov na odborné poradenstvo a skupinové podporné služby (detské skupiny, kluby, denný tábor) pomôže klientom OZ Náruč zvládať náročné životné situácie a traumy. Aktivitami chceme posilniť ich vnútorné zdroje, prispieť k emočnej stabilizácii a rozvíjať ich sociálne a komunikačné zručnosti.

Projekt podporil Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.