fbpx

Od 1. mája 2014 sa v Náruči realizuje projekt

„Bližšie k deťom“. „Projekt nám umožnil vytvoriť  špeciálnu pozíciu preventistu, ktorého úlohou bude zvýšiť zapájanie škôl do programov zameraných na predchádzanie násiliu na deťoch.“ …hovorí koordinátorka projektu, Mgr.  Mariana Sedliaková. „Na pomoc deťom ohrozeným násilím sme sa rozhodli v zvýšenej miere využiť aj možnosti internetu a sociálnych sietí. Ambíciou projektu je teda zvýšiť informovanosť detí o možnostiach ochrany pred násilím, motivovať ich k tomu, aby o násilí nemlčali a v prípade potreby vyhľadali pomoc –  či už prostredníctvom internetu,  alebo informácií získaných v rámci preventívnych seminárov.“

Už v minulosti ponúkala Náruč v testovacej prevádzke svoje internetové poradenské služby. Klienti mohli poradenstvo využiť prostredníctvom mailu aj chatu. Projekt Bližšie k deťom sa sústreďuje na deti. Novou službou bude sprevádzkovanie detskej komunitnej facebookovej stránky,  na ktorej budú môcť deti nájsť okrem zábavného a pútavého obsahu aj informácie o násilí, o možnostiach jeho riešenia a širších možnostiach pomoci. Ako súčasť facebookovej stránky bude fungovať aj internetová poradňa, kde deti budú mať možnosť  získať odpovede na svoje otázky prostredníctvom mailu alebo on-line, prostredníctvom chatu. Internetová poradňa bude pre deti fungovať na pravidelnej báze 4 hodiny denne v intervaloch 3 krát do týždňa.

Ak sa chcete o projekte dozvedieť viac, kliknite si aj na náš Facebook.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštanjskom a Nórskom prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien.