fbpx
EHP: “Zapojenie MVO do tvorby národných politík v téme sociálnoprávnej ochrany detí”

Od mája 2014 sa Náruč podieľa na projekte “Zapojenie MVO do tvorby národných politík v téme…

Bližšie k deťom

Od 1. mája 2014 sa v Náruči realizuje projekt
„Bližšie k deťom“. „Projekt nám umožnil…