fbpx
… k diskusii s čitateľmi Nového Času

Píšu nám čitatelia Nového Času. Keďže sú ich listy veľmi podobné, vybrali sme jeden, aby sme…

Vyjadrenie Náruče k článku v Novom Čase

So znepokojením sme zaznamenali článok v Novom čase, ktorý sa nanajvýš neobjektívne vyjadruje…

Náruč sa pridáva k spoločnému vyhláseniu na ochranu detí pred násilím

V piatok 21.11.2014  zorganizovalo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problemtatiky…

Rušný november v znamení 25. výročia Dohovoru o právach dieťaťa

Podľa našej aktivity na našom Facebooku  by sa mohlo zdať, že v novembri sme v Náruči…

Náruč privítala prezidenta Kisku

Náruč  sa behom jedného týždňa dočkala hneď  dvoch ocenení. Po ocenení  Ministrom…

Ešte letmý návrat k nášmu dennému táboru pre deti

Prázdniny sú síce za nami, ale spomienky na 6. ročník letného denného tábora pre deti združené…

Skvalitnenie a rozšírenie odborných služieb OZ Náruč

Od 16.05.2014 do 30.09.2014 realizuje Náruč projekt „Skvalitnenie a rozšírenie odborných služieb…

ESF: Prevencia a eliminácia násilia na ženách

Inštitút pre výskum práce a rodiny je riešiteľom národného projektu Prevencia a eliminácia…

EHP: “Zapojenie MVO do tvorby národných politík v téme sociálnoprávnej ochrany detí”

Od mája 2014 sa Náruč podieľa na projekte “Zapojenie MVO do tvorby národných politík v téme…

Bližšie k deťom

Od 1. mája 2014 sa v Náruči realizuje projekt
„Bližšie k deťom“. „Projekt nám umožnil…